Antistatické tieniace sáčky 106µm - Hrúbka µm - 106 µm