Antistatické tieniace sáčky 106µm - Prevedenie ESD - Prevedenie ESD