Antistatické tieniace sáčky 106µm - Výška (mm) - 762