Antistatické tieniace sáčky 50µm - Hrúbka µm - 50 µm