Antistatické tieniace sáčky 50µm - Výška (mm) - 152