Antistatické tieniace sáčky 76µm - Hrúbka µm - 76 µm