Antistatické tieniace sáčky 76µm - Výška (mm) - 254