Meranie teploty spájkovacích hrotov - GOOT - TAIYO ELECTRIC